Skip to Main Content »

Keresés az oldalon

Rólunk

Varien office pic

A Hotellátó Zrt. magyarországi piacvezető cége családi vállalkozás. A gondolatot, hogy egy szállodák ellátásával foglalkozó céget hozzunk létre Édesapánk gondolta ki, és valósította meg, még a 70-es évek végén. A Hotellátó Zrt. ennek a szellemi örökségnek a jegyében alakult, de a mai viszonyoknak megfelelően, ötvözve az európai integrációból adódó előnyöket a saját termelőbázis adta rugalmassággal.

Esetünkben az európai integráció nem csak reklámszöveg, mert a Hotellátó Zrt a párizsi székhelyű GM GROUPE- nak a magyarországi, és romániai ügynöksége.

Varien office pic

 

 

A GM GROUPE a világ legnagyobb és legkiterjedtebb gyártói és szállítói hálózattal rendelkező szálloda-ellátó cége.

 

A GM GROUPE gyáraiban készül jó néhány nemzetközi szállodalánc fürdőszobai bekészítése. Kizárólagos beszállítói vagyunk Magyarországon jelenlévő nemzetközi láncok többségének. Saját termelőüzemünkben kifejezetten a szállodák igényeihez igazodó kapacitást alakítottunk ki. Raktárainkban 600 termékféleséget tartunk, közel ötvenmillió forint értékben.

Az élesedő piaci versenyben egyre több kis és közepes vállalkozás ismeri fel azt a gazdasági tényt, hogy nem lehet karba tett kézzel várni az utcáról betévedő vendéget. A jó szolgáltatások ígéretével be lehet a vendéget csalogatni, de a nehezen becsalogatott vendéget csak jó minőséggel lehet megtartani. Sokan nem gondolnak arra, hogy amikor egy Vendég összegzi az élményeit milyen sok apró mozaikból áll össze az élménye. Néhányan azt gondolják, hogy a sok apró képkockából elég, ha csak néhányra ügyelnek, mert a többire "úgy sincs igény".

A kényelmesség és az igénytelenség biztos út egy vállalkozás bukásához.

Azt gondolom, hogy Önök akik ellátogattak a Hotellátó Zrt internetes oldalára, keresik az igényes megoldást és igényességük kiterjed a vendégfogadásnak arra az apró, de nem elhanyagolható részletére is, amivel a Hotellátó Zrt foglalkozik. Bízom benne, hogy egyre több szálloda, panzió fürdőszobája fogadja a vendégeket jó minőségű szappannal, samponnal olyan színvonalon, mint ahogy az Európa nyugati részén megszokott..

Tegyen meg a saját vállalkozása sikeréért Ön is annyit, hogy tanulmányozza ajánlatunkat, és ha talál árban és minőségben kedvére valót, ne késlekedjen, hívja telefonszámunkat!

A CARVEN, YVES ROCHER a PASCAL MORABITO, Michael John, Keiji, és GET FRESH, ANNE SEIMONIN BLAISE MAUTIN, Chrome Azarro. Ezek a márkák világszerte ismert nagy kozmetikai cégek, melyek kialakították saját egyedi szállodai vonalukat. Ezek a termékek nem csak illatukkal hanem káprázatosan elegáns kiszerelésükkel segítenek az igényes szállodai szakembereknek a vendégek kényeztetésében.

Varien office pic Varien office pic Varien office pic Varien office pic
Varien office pic Varien office pic Varien office pic Varien office pic

A nagy márkák mellett ajánlatunkban megtalálja a perszonalizált termékeket; leveles-flakonos samponokat, csomagolt szappanokat, zuhanysapkát, varrókészletet, fogmosó készletet, valamint minden olyan terméket, amely a Vendég kényelmét szolgálja. Áraink a termék perszonalizálásának költségét tartalmazza (az Önök logojának elhelyezése a terméken).

 

Köszönöm hogy időt szakított hogy megismerkedjen velünk

Fóti Eszter
Vezérigazgató helyettes

 

KÖZLEMÉNY

A Dr. Hotellátó Zrt. (cg.: 01-10-045218; székhely: 1195 Budapest, Kossuth Lajos utca 44.; közgyűlése a Társaság 2015. augusztus 1-i rendkívüli közgyűlésén írásbeli szavazással akként döntött, hogy a Társaság által kibocsátott 159 db, egyenként 500.000 Ft névértékű dematerializált névre szóló „A” sorozatú törzsrészvényt (ISIN azonosító: HU0000099171), 34 db, egyenként 500.000 Ft névértékű dematerializált névre szóló „B” sorozatú elsőbbségi részvényt (ISIN azonosító: HU0000099189), 10 db, egyenként 500.000 Ft névértékű dematerializált névre szóló „C” sorozatú elsőbbségi részvényt (ISIN azonosító: HU0000099197) és 1 db 500.000 Ft névértékű dematerializált névre szóló „D” sorozatú elsőbbségi részvényt (ISIN azonosító: HU0000100797) nyomdai úton előállított megfelelő sorozatú és azonos jogokat megtestesítő nyomdai úton előállított értékpapírrá alakítja, egyúttal feljogosította a Társaság Igazgatóságának elnökét a részvények átalakításához kapcsolódó szükséges intézkedéseket megtételére.

I. A részvény-átalakítás folyamata: A részvény átalakítási folyamat kezdő napja 2015. augusztus 1. napja, az átalakítási folyamat időtartama 90 nap, az átalakítás napja 2015. október 30. Az átalakítás napjával a dematerializált részvények a központi értékpapírszámláról és az egyes értékpapírszámlákról törlésre kerülnek, a megszűnő dematerializált részvények helyébe megfelelő sorozatú, azonos jogokat megtestesítő, nyomdai úton előállított részvények lépnek.
A nyomdai úton előállított részvények részvényesek általi átvételéig a részvények a központi értéktárban (KELER) kerülnek letétbe helyezésre. A központi értéktár (KELER) kerül megbízásra a részvények letéti őrzésével azon részvények tekintetében, amelyek jogosultja legkésőbb az átalakítás napjáig akként nyilatkozik, hogy az átalakítás során a részére átadott nyomdai úton előállított részvényeket a központi értéktárban kívánja letétbe helyezni, valamint azon részvényekre vonatkozóan, amelyek jogosultja nem nyilatkozik a Társaság felé a nyomdai úton előállított részvények átvételének módjáról. A Társaság átalakítás napján bejegyzett részvényesei először az átalakítás napján jogosultak a nyomdai úton átalakított részvény átvételére a KELER Zrt. székhelyén (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), illetőleg a KELER Zrt. erre kijelölt ügyfélszolgálatán.

II. A részvényes által át nem vett, nyomdai úton előállított részvények: A részvényes által át nem vett, nyomdai úton előállított részvényeket a letétkezelő (KELER Zrt.) köteles megőrizni és nyilvántartani. Az átalakítás során be nem azonosított részvényes dematerializált részvénye helyébe lépő nyomdai úton előállított részvényt a Társaság az átalakítástól számított 6 hónapon belül - befektetési vállalkozás, hitelintézet közreműködésével - értékesíti. Az értékesítés szabályai az alábbiak:

  • - az érintett részvények megszerzésére csak a Társaság értékesítéskori részvényesei jogosultak;
  • - az érintett részvények ellenértéke megegyezik a részvények névértékével;
  • - a részvényeket megszerezni kívánó részvényesek vételi szándékukat a befektetési vállalkozás felé írásban kötelesek jelezni;
  • - a vételi ajánlat elbírálása a befektetési vállalkozáshoz való beérkezés sorrendjében, a rendelkezésre álló még nem értékesített részvények számának függvényében történik.

Amennyiben értékesítésre kerül sor, és az értékesítés megtörténik, az értékesítés ellenértékeként befolyt összeget a társaság hitelintézetnél vezetett letéti számlájára helyezi.

A részvényes által át nem vett, nyomdai úton előállított részvény tulajdonosa jogosult a tulajdonát képező érvénytelenített részvények helyébe lépő nyomdai úton előállított részvények értékesítéséből befolyó, költségekkel csökkentett nettó vételárra. E követelés elévülésére az értékpapírban megtestesített követelés elévülésére vonatkozó szabályok érvényesek. Az értékesítés eredményéről a társaság hirdetményben tájékoztatja a részvényeseket. Amennyiben az értékesítés sikertelen, úgy a társaság köteles részvényes által át nem vett, nyomdai úton előállított, nem értékesített részvények bevonásával az alaptőkét leszállítani. Az átalakítási folyamatot követően beazonosított részvényes az igényének érvényesítéséig felmerült költségeket köteles megfizetni. A részvény kiadása iránti követelés helyébe lépő pénzkövetelés elévülésére az értékpapírban megtestesített követelés elévülésére irányadó szabályok érvényesek.

Fóti György, Igazgatóság elnöke
Dr. Hotellátó Zrt.